Wersja tekstowa:

Dzień dobry witam państwa adwokat Jacek Sosnowski, radca prawny Małgorzata Wilczek. Miło nam państwa poinformować że w dniu 29 października 2020 roku w sprawie o sygnaturze IC 10/19 w sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię Sąd Okręgowy w Lublinie stwierdził w sentencji wyroku nieważność umowy kredytu denominowanego dawnego Fortis banku obecnie banku BNP Paribas.

 

Jest to jeden z pierwszych takich wyroku zapadły w Polsce, co ciekawe jeszcze do niedawna duża część środowiska prawniczego twierdziła jakoby nie było możliwe wygranie z tym bankiem.

Okazało się jednak że jest inaczej. Niemniej jednak umowy Fortis banku są w istocie specyficzne. A na czym ta specyfika polega?

Na te okoliczność składa się co najmniej kilka elementów. Umowy dawnego w banku Fortis znacząco różnią się od typowych kredytów indeksowanych czy denominowanym. Przede wszystkim brak w nich typowych klauzul abuzywnych, typowych klauzul niedozwolonych, pewien ślad pewien początek czy pewnym znamię tych klauzul możemy znaleźć jedynie w regulaminie.

Dlatego też należy przyjąć tak sprawach dodatkową pogłębioną argumentację, która nie może być oparta jedynie o wskazanie sądowi klauzul przeliczeniowych. Dodatkowo bank twierdzi, że klient miał możliwość od początku spłacania bezpośrednio w walucie obcej jaki nawet uruchomienia kredytu w tejże walucie, dodatkowo trudnością w niniejszej sprawie okazał się fakt że nasz Klient był dyrektorem jednego z oddziałów ówczesnego Fortis Banku, jak również to, że przechodząc do naszej kancelarii miał złożoną w sądzie sprawę.

Przyjmując sprawę do prowadzenia w pierwszej kolejności zweryfikowaliśmy pozew jaki został już złożony w sprawie. W naszej ocenie wymagało on nie tyle aktualizacji ale uzupełnienia. W szczególności dotarliśmy do żądań stawianych w pozwie żądanie unieważnienia umowy kredytowej, jak również w sposób obszerny uzasadniliśmy nasze stanowisko.

 W dalszej kolejności nastąpiła wymiana pism procesowych z bankiem. Tych pism z obydwóch stron zostało wysłanych do sądu dość dużo. Nasz Klient był dwukrotnie przesłuchiwany przez sąd rejonowy. Sąd miał poważne wątpliwości co do jego statusu konsumenta. Niemniej jednak udało nam się te sytuacje odwrócić na naszą korzyść.

Na podstawie wniosków dowodowych przez nas zawnioskowanych, które sąd dopuścił udało się ustalić sposób bezsporny że kredytobiorca, pomimo faktu iż rzeczywiście pracował w banku, nie miał żadnej wiedzy odnośnie mechanizmów czy istoty mechanizmu przeliczeniowych złotówki do franka szwajcarskiego, powiem więcej, to centrala banku de facto można zaryzykować takie twierdzenie dezinformowała nie tylko kredytobiorców ale również samych pracowników banku co do tego co oni właściwie sprzedają.

 Najważniejsza była sprzedaż dla banku i wolumenu sprzedażowy. Także paradoksalnie okoliczność ta okazała się dla nas korzystna i w efekcie sąd uwzględnił żądania przez nas przedstawione właśnie te żądania stwierdzenia nieważności umowy i taki też wyrok zapadł. 

Niemniej jednak Jeszcze zanim do tego doszło mieliśmy do czynienia z kolejną bardzo ciekawą sytuacją w tej sprawie.

 Na terminie na którym miał być ogłoszony wyrok w sprawie sąd decydował po raz trzeci przesłuchać powoda przesłuchanie to okazało się dla powoda korzystne. Ostatecznie sąd przyznał rację twierdzeniom strony powodowej zarówno do statusu konsumenta jaki to do faktu, że powód nie miał wpływu na żadne zapisy łączącej go z bankiem umowy.

Podsumowując. Często nas Państwo pytają czy można wygrać z tym czy innym bankiem? Wyrok dzisiaj przez was omawiany dobitnie wskazuje że w chwili obecnej frankowicze mogą wygrać z każdym nawet najtrudniejszym bankiem przy najbardziej skomplikowanym stanie faktycznym. Jeśli chodzi o umowy kredytowe dawnego Fortis Banku mamy nadzieję że dla wszystkich kredytobiorców tego właśnie banku uzasadnienie naszego orzeczenia będzie pomocne w dochodzeniu ich słusznych roszczeń wobec tego podmiotu. Dziękujemy Państwu za uwagę Pozdrawiamy i do zobaczenia.

Wygrywamy z najtrudniejszym bankiem! Unieważnienie umowy Fortis Bank [VIDEO]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *