Wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2023 roku wydanym w sprawie o sygn. akt I C 803/21 przeciwko Credit Agricole Bank Polska Spółce Akcyjnej we Wrocławiu, Sąd Okręgowy w Krakowie orzekł, że:

  • umowa pożyczki z dnia 10 października 2008 r., pomiędzy Klientami, a Credit Agricole Bank Polska Spółką Akcyjną we Wrocławiu jest nieważna w całości, 
  • zasądził od Credit Agricole Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu na rzecz Klientów kwotę 193.687,72 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, 
  • zasądził całość kosztów sądowych.

Pozew został formalnie zarejestrowany w Sądzie 17 marca 2021 r. – sprawa do wydania wyroku przez Sąd I-ej Instancji trwała zatem ponad dwa lata.

Strony wymieniły pisma procesowe, w tym Powodowie zaktualizowali stanowisko o dokonane wpłaty. 

W sprawie wyznaczono trzy terminy rozpraw – 10.01.2023 r., 03.03.2023 r., 24.03.2023 r. 

Sąd pominął, jako nieistotny dla rozstrzygnięcia, dowód z opinii biegłego sądowego.

Bank nie zaproponował ugody.

Sąd ogłosił wyrok, a pozwany Bank złożył wniosek o jego pisemne uzasadnienie. W chwili sporządzania niniejszego opisu, brak było informacji o złożeniu przez Bank apelacji, lecz praktyka wskazuje, iż należy się tego spodziewać.

Zapadły wyrok jest nieprawomocny, jednak mając na uwadze kierunek linii orzeczniczej, można być dobrej myśli co do ostatecznego ewentualnego rozstrzygnięcia przed Sądem Apelacyjnym.

Sprawę prowadzi Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

KRAKÓW unieważnienie kredytu we frankach Credit Agricole (umowa LUKAS BANK) i 193.687,72 zł dla naszych Klientów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *