Wyrokiem z dnia 07 lutego 2023 roku wydanym w sprawie o sygn. akt I C 491/21 przeciwko mBankowi Spółce Akcyjnej w Katowicach, Sąd Okręgowy w Szczecinie orzekł, że:

  • umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF, pomiędzy Klientami, a mBankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie jest nieważna w całości, 
  • zasądził od mBanku Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz Klientów kwotę 195.655,75 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, 
  • zasądził całość kosztów sądowych.

Pozew został formalnie zarejestrowany w Sądzie 09 marca 2021 r. – sprawa do wydania wyroku przez Sąd I-ej Instancji trwała zatem niemal dwa lata.

Strony wymieniły po trzy pisma procesowe, w tym Powodowie zaktualizowali stanowisko o dokonane wpłaty. 

W sprawie wyznaczono dwa terminy rozpraw – 09.12.2022 r. i 24.01.2023 r. 

Sąd pominął, jako nieistotne dla rozstrzygnięcia, dowody z opinii biegłego sądowego.

Bank nie zaproponował ugody.

Sąd ogłosił wyrok i podał ustnie zasadnicze motywy rozstrzygnięcia. Bank wniósł apelację od wyroku korzystnego dla Klientów.

Zapadły wyrok jest nieprawomocny, jednak mając na uwadze kierunek linii orzeczniczej, można być dobrej myśli co do ostatecznego ewentualnego rozstrzygnięcia przed Sądem Apelacyjnym.

Sprawę prowadzi Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

SZCZECIN unieważnienie kredytu we frankach mBank „Plan” i 195.655,75 dla naszych Klientów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *