Wadliwe określenie RRSO to jeden z najczęstszych zarzutów podnoszonych przez konsumentów w przypadku kredytów objętych sankcją kredytu darmowego (SKD). Banki często zawyżają wartość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO), co prowadzi do nieuczciwego obciążenia kredytobiorców. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu problemowi i dowiemy się, dlaczego wadliwe określenie RRSO stanowi sankcję dla kredytu darmowego.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO)

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) jest wskaźnikiem, który informuje kredytobiorcę o całkowitym koszcie kredytu wyrażonym jako wartość procentowa w stosunku rocznym. Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, umowa kredytu powinna określać RRSO oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta ustaloną w dniu zawarcia umowy. Jednak banki często dokonują niewłaściwego określenia RRSO, co prowadzi do nieprawidłowego obciążenia kredytobiorców.

Błędy w określeniu RRSO a darmowy kredyt

Banki, wbrew przepisom ustawy o kredycie konsumenckim, często wliczają do RRSO nie tylko samą kwotę kredytu, ale także dodatkowe koszty, takie jak prowizje i składki ubezpieczeniowe. Tym samym, wartość RRSO jest zawyżana, co prowadzi do większego kosztu kredytu dla konsumenta. Jednak dzięki zastosowaniu sankcji kredytu darmowego (SKD), konsument oddaje bankowi jedynie tyle, ile pożyczył – bez odsetek, prowizji i innych kosztów.

Dotychczasowa praktyka banków w zakresie niewłaściwego określania RRSO może okazać się zgubna dla nich. Konsumentom coraz bardziej uświadamia się ich prawa i coraz częściej podnoszą oni zarzut niewłaściwego określenia RRSO. Warto zaznaczyć, że media szeroko piszą na ten temat, co dodatkowo podnosi świadomość kredytobiorców.

Sądowe rozstrzygnięcia w sprawie wadliwego określenia RRSO

Sądy w swoich orzeczeniach uznają zarzut niewłaściwego określenia RRSO za uzasadniony, gdy konsument podnosi ten zarzut. W takiej sytuacji to bank, jako przedsiębiorca, ma obowiązek wykazać przed sądem, że konsument nie został wprowadzony w błąd i że obliczenia RRSO zostały przeprowadzone prawidłowo. Oznacza to, że ciężar dowodu jest na banku, a nie na konsumentach.

Sądy wskazują, że obliczenie RRSO jest wynikiem działania matematycznego na podstawie skomplikowanego wzoru. Umowa kredytu przedstawia jedynie założenia, które zostały przyjęte przy obliczaniu RRSO. Jednakże, gdy konsument podnosi zarzut niewłaściwego obliczenia RRSO, to bank ma obowiązek wykazać przed sądem poprawność obliczeń.

Konsekwencje wadliwego określenia RRSO

Wadliwe określenie RRSO to możliwość skorzystania z sankcji dla kredytu darmowego. Dzięki zastosowaniu sankcji kredytu darmowego (SKD), konsument oddaje bankowi jedynie tyle, ile pożyczył – bez odsetek, prowizji i innych kosztów. Jest to istotne dla kredytobiorców, ponieważ chroni ich przed nieuczciwym obciążeniem związanym z niewłaściwym określeniem RRSO.

Podsumowanie

Wadliwe określenie RRSO stanowi podstawę do uzyskania darmowego kredytu czyli skorzystania przez kredytobiorcę z narzędzia jakim jest sankcja dla kredytu darmowego. Banki, często wbrew przepisom ustawy o kredycie konsumenckim, zawyżają wartość RRSO poprzez wliczanie dodatkowych kosztów. Jednak dzięki zastosowaniu sankcji kredytu darmowego (SKD), konsument oddaje bankowi tylko tyle, ile pożyczył. Sądy uznają zarzut niewłaściwego określenia RRSO za uzasadniony, a ciężar dowodu spoczywa na banku. Wadliwe określenie RRSO ma istotne konsekwencje dla kredytobiorców, chroniąc ich przed nieuczciwym obciążeniem.

Masz w kredycie RRSO błędnie określone, zawyżone – Twój kredyt będzie za darmo – Sankcja kredytu darmowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *