Wersja tekstowa:

UNIEWAŻNIENIE KREDYTU BNP PARIBAS

Dzień dobry Państwu adwokat Tomasz Pietrusiak kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni. Na wstępie do niniejszego filmu pragnę wskazać iż jego tytuł jest przewrotny. Nie jest bowiem moją intencją opowiedzieć Państwu o ugodzie która została zawarta przez naszych klientów z bankiem BNP Paribas.

Moim założeniami są natomiast przedstawienie Państwu sprawy która toczyła się w Sądzie Okręgowym w Warszawie o sygnaturze XXIV c731/19 którą to wygrała nasza kancelaria unieważniając przedmiotowa umowę kredytu jak również na końcu przedstawię Państwu pokrótce w syntetyczny sposób wyliczenia z kwotami przy wariancie unieważnienia umowy kredytu, jej odfrankowienia czyli uzłotowienia z wykorzystaniem stawki referencyjnej Libor oraz przy zawarciu ewentualnej hipotetycznej ugody według założeń Komisji Nadzoru Finansowego z grudnia 2020 roku. Model który zaprezentowała nam właśnie Komisja Nadzoru Finansowego zakładała przejście na kredyt złotowy z wykorzystaniem wskaźnika referencyjnego WIBOR. W chwili obecnej nie są nam znane przypadki gdzie banki zgodziły by się zastosować właśnie taki model ugodowy.

Można powiedzieć że są one nastawiona do tego pomysłu dosyć sceptycznie. Chciałbym również wskazać że Komisja Nadzoru Finansowego nie posiada kompetencji, które zmusiły banki do zabierania właśnie ugód w takiej określony sposób.

Na marginesie z naszej praktyki chciałbym Państwu również powiedzieć, że w przypadkach gdy konsumenci występowali do banku z próbą polubownego rozwiązania sporu zazwyczaj próby takie kończyły się niestety nie efektywnie. Bank odrzucał takie propozycje.  W przypadku zaś gdy bank występował do kredytobiorcy z ofertą miały one głównie na celu ochronę partykularnych interesów samego banku.

Chciałbym przejść do części pierwszej naszego filmu w której opowiem Państwu o sprawie prowadzonej właśnie w Sądzie Okręgowym w Warszawie, której osią sporu była umowa kredytu denominowanego zawarta w 2006 roku na wzorcu umownym kredytu budowlanego w walucie wymienialnej na kwotę 92 000 franków co w przeliczeniu dało w naszym klientom kwotę trochę ponad 224.000 zł. Umowa kredytu została zawarta na okres 359 miesięcy i  oprocentowanie oparte było o wskaźnik referencyjny trzymiesięcznego Liboru oraz 1,3 punkta procentowego marżę banku.

Należy również wskazać że powodowie występowali w przedmiotowej sprawie w charakterze konsumentów. Sąd w sprawie działał na bardzo sprawnie. Należy podkreślić iż po wymianie pism wyznaczył termin rozprawy.

Co istotne w tej sprawie odbyła się zaledwie jedna rozprawa w trakcie tej rozprawy właśnie sąd oddalił wniosek banku o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu finansów i rachunkowości na okoliczności dotyczące stosowania przez bank kursów rynkowych, sąd nie było również zainteresowany zaimplementowaniem do umowy kursu średniego Narodowego  Banku Polskiego. Po oddaleniu wniosku następnie doszło do przesłuchania samego powoda jak się tego przesłuchania wykazano iż bank podczas podpisywania umowy kredytu nie doręczył kredytobiorcy regulaminu kredytowego przynajmniej powodowie nie przypominali sobie o tym. Ponadto bank nie udostępnił naszym klientom wzorca umowy do swobodnego zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Z zeznań powodów wynikało również, że pracownik banku przedstawiał im ofertę jako produkt bezpieczny. Kredytobiorcy wskutek tego nie byli tak naprawdę świadomie nie ograniczonego ryzyka, które wiąże się z zawarciem tej umowy na przeszło 30 lat.

W konsekwencji 11 grudnia 2020 roku Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził iż umowa kredytu denominowanego zawarta przez naszych Klientów jest w całości nieważna. Zdaniem sądu brak do określenia kwoty kredytu jak również wysokości i comiesięcznego zobowiązania kredytobiorców sprowadzało się do unieważnienia tej umowy.

Ponadto sąd podzielił w całości argumentację naszej kancelarii odnoszącą się do abuzywności spornych klauzul przeliczeniowych. Co istotne sąd to również wskazał że kwota 3000 zł pobrana tytułem badania 6 stron zaświadczenia o wykonywaniu umowy kredytu jest również abuzywna i niezasadna czym zasądził te kwotę od banku na rzecz konsumentów.

Zdaniem kancelarii tej sprawie jest ogromnym sukcesem nie to nie tylko przez wzgląd na to, że sprawy przeciwko BNP Paribas nie są zbyt częste oraz fakt iż kancelaria nigdy jeszcze nie przegrała postępowania przeciw temu bankowi ale pozew został w sprawie wniesiony w lipcu 2019 roku a sprawa zakończyła się w grudniu 2020 roku wskutek tego można uznać że to czuła się ona nader sprawnie i szybko także biorąc pod uwagę iż w trakcie tego postępowania mieliśmy do czynienia znaczące spowolnieniem wymiaru sprawiedliwości przez pandemie.

UNIEWAŻNIENIE KREDYTU VS ODFRANKOWIENIE VS UGODA WG KNF – OBLICZENIA i PORÓWNANIE

Szanowni Państwo przechodząc do kolejnej części naszego filmu dotyczącej wskazania wariantu dotyczących ewentualnego odfrankowienia umowy czy przejścia na ugodę KNF należy wskazać iż unieważnienie umowy kredytu stanowiło najkorzystniejsze właśnie z wariantów dla naszych Klientów.

Obliczenia unieważnienie kredytu 

Na maj 2019 roku kiedy to powodowie pozyskali zaświadczenia z banku mieli oni do spłaty jeszcze 46757 zł by uwolnić się od toksycznego kredytu zważając na to iż w trakcie trwania postępowania dokonywali regularnych wpłat rat kapitałowo-odsetkowych kwota na dzień dzisiejszy może być znacząco niższa a być może nawet powodowie wpłacili więcej aniżeli te 46000 zł stąd nie tylko będą mieli roszczenie do banku o wykreślenie z działu 4 księgi wieczystej hipoteki ale również o zwrot nadpłaconej kwoty ponad kwotę udostępnionego kapitału.

Obliczenia odfrankowienie kredytu 

Porównując ten wariat do odfrankowienia kredytu w przypadku gdyby sąd uznał iż umowa jest ważna można wskazać iż powodą pozostało by 94 227 zł do spłaty kapitału miesięczna rata w tym przypadku wynosiłaby 725 zł biorąc jednak pod uwagę że odfrankowieniu sąd zasądził na rzecz naszych klientów 45087 zł powodowie mogliby płacić częściowo kredyt nadpłacając do o tą kwotę wskutek Czego pozostałoby im do zapłaty niecałe 50 000 zł rata również byłaby znacząca niższa. nie ma tutaj porównania z ewentualnym wariantem hipotetycznej ugody z na warunkach które sugeruje bankom KNF.

 

Obliczenia hipotetyczna propozycja banku wg warunków KNF

W tym przypadku bowiem kapitał do wpłaty to 170000 zł i miesięczna rata 980 zł  jasno wynika iż wejście na sporną ścieżkę sądową z bankiem jest o wiele korzystniejsze aniżeli przechodzenie na polubowne rozwiązanie sporu z bankiem wedle założeń Komisji Nadzoru Finansowego z grudnia 2020 roku.

Należy również podkreślić iż opcja nieważności przesądzona jest 9 na 10 obecnie w przypadku umów.

Jeżeli korzystaliście Państwo dotychczas z pomocy prawnika zachęcam do kontaktu.

Nasza Kancelaria może pomóc Państwu w wyliczeniu ewentualnych roszczeń czy to z nieważności czy z odfrankowienia umowy kredytowej, jak również dzięki temu będziecie Państwo przygotowani na wszystkie możliwe aspekty związane z prowadzeniem takiej sprawy sądowej.

Dziękuję uprzejmie państwo za uwagę do zobaczenia

Ugoda frankowicza z bankiem BNP PARIBAS [VIDEO]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *