Unieważnienie kredytu w Dolarach Amerykańskich (USD) zawartej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A i 355 451,30 zł dla naszych Klientów. Wygrywamy w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie

Unieważnienie kredytu w Dolarach Amerykańskich (USD) zawartej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A i 355 451,30 zł dla naszych Klientów. Wygrywamy w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie

Dnia 27 lipca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie ws. I ACa 14/23 zmienił punkt III wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, zaskarżonego przez Kancelarię w imieniu Klienta i zasądził dodatkowo

Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł zwrot dla naszego Klienta 599 605,55 zł i 46.214,21 CHF po unieważnieniu umowy kredytu BNP Paribas Bank Polska S.A spłaconego w CAŁOŚCI

Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł zwrot dla naszego Klienta 599 605,55 zł i 46.214,21 CHF po unieważnieniu umowy kredytu BNP Paribas Bank Polska S.A spłaconego w CAŁOŚCI

Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł na rzecz naszego Klienta kwotę 599 605,55 zł z odsetkami oraz 46.214,21 CHF z odsetkami. Kredytobiorca wygrał spór w całości, a koszty procesu zostały pozostawione referendarzowi