Wyrokiem z dnia 4 października 2021 roku wydanym w sprawie o sygn. akt  II C 704/21 Sąd Okręgowy w Katowicach ustalił, że umowa kredytu zawarta przez naszych Klientów z ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach jest nieważna, oraz rozstrzygnął o kosztach procesu zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu, obciążając nimi w całości Pozwanego.

Pozew został zarejestrowany w Sądzie 25 maja 2021 r., jedyna w sprawie rozprawa odbyła się w dniu 20 września 2021 r, a wyrok został ogłoszony 4 października 2021 r.– sprawa od złożenia pozwu do wydania wyroku w sądzie w I Instancji trwała zatem jedynie niewiele ponad 4 miesiące.

Zanim jednak Sąd wyznaczył termin rozprawy, zarządził dalszą wymianę pism procesowych, celem usystematyzowania okoliczności spornych pomiędzy Stronami. 

Jedyna w sprawie rozprawa odbyła się w trybie zdalnym.

 

Sąd zdecydował się przesłuchać świadka zawnioskowanego przez Bank, byłego pracownika Pozwanego – okazało się, że świadek nie kojarzy Powodów. Świadek powołał się na ogromną ilość podpisanych umów, oraz upływ czasu.

Następnie Sąd przeprowadził dowodów z przesłuchania Stron ograniczonego do przesłuchania Powodów. 

Niestandardowym akcentem sprawy była okoliczności: iż Powodowie zasadniczo kontaktowali się w sprawie kredytu z pośrednikiem – a nie pracownikiem banku. 

Powodowie zgodnie zeznali, że nie byli informowani o konstrukcji umowy kredytu indeksowanego (kwota kredytu była wskazana w złotówkach), że przekonywano ich o stabilności waluty i bezpieczeństwie zaciąganego zobowiązania.

Pełnomocnik banku nie zaproponował ugody.

Mając już przeprowadzone postępowanie dowodowe, Sąd zamknął rozprawę, oraz wyznaczył nieodległy termin publikacji wyroku. 

Na ww. terminie, Sąd ogłosił orzeczenie, orzekając na korzyść Kredytobiorców. Sąd uwzględnił argumenty Strony powodowej dotyczące występowania w umowie klauzul abuzywnych, oraz okoliczności zawarcia umowy.

Zapadły wyrok jest nieprawomocny, jednak mając na uwadze kierunek linii orzeczniczej, można być dobrej myśli co do ostatecznego rozstrzygnięcia przed Sądem Apelacyjnym.

Inne ciekawe wyroki znajdziesz na naszym kanale YouTube

Unieważnienie kredytu ING BANK ŚLĄSKI – Wygrywamy w 4 MIESIĄCE! Po 1 rozprawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *