Czy warto czekać na wyrok TSUE w sprawie polskich frankowiczów – czy sprawa jest już przesądzona na podstawie orzeczeń dotyczących innych państw.

Czy warto czekać na wyrok TSUE w sprawie polskich frankowiczów – czy sprawa jest już przesądzona na podstawie orzeczeń dotyczących innych państw.

Na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który ma zostać wydany w związku z pytaniem skierowanym przez Sąd Okręgowy w Warszawie, z niecierpliwością czekają zarówno kredytobiorcy, jak i banki, każda ze stron ma jednak inne pobudki.

Nieokreślenie kwoty kredytu, naruszenie zasady walutowości, nieważność umowy o kredyt denominowany w CHF [ WYROK WARSZAWA ]

Nieokreślenie kwoty kredytu, naruszenie zasady walutowości, nieważność umowy o kredyt denominowany w CHF [ WYROK WARSZAWA ]

Procesów pomiędzy kredytobiorcami we frankach szwajcarskich, a bankami, które owych kredytów udzieliły, nadal jest sporo i z całą pewnością jeszcze nie raz usłyszymy o korzystnych dla samych frankowiczów wyrokach, analizując jednakże dotychczasowe orzecznictwo w tej kwestii, warto zwrócić uwagę na