Kredyt we Frankach – jakie zarzuty podnieść w sprzeciwie (odpowiedzi) od nakazu zapłaty?

Kredyt we Frankach – jakie zarzuty podnieść w sprzeciwie (odpowiedzi) od nakazu zapłaty?

Jeżeli kredytobiorca zalega z płatnościami w ratach kredytu to raczej wcześniej niż później może się spodziewać, że bank zawartą umowę kredytową wypowie i wystąpi do sądu o nakaz zapłaty, żeby swą wierzytelność odzyskać. W takiej jednak sytuacji, kiedy kredytobiorca otrzyma

Umowa kredytu we frankach – możliwość dochodzenia roszczeń a przedawnienie. Przerwanie biegu przedawnienia

Umowa kredytu we frankach – możliwość dochodzenia roszczeń a przedawnienie. Przerwanie biegu przedawnienia

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie cywilnym, roszczenia majątkowe, co do zasady, ulegają przedawnieniu, co oznacza, że po upływie określonego czasu ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia. Innymi słowy, jeżeli dana osoba wystąpi z roszczeniem

Nieokreślenie kwoty kredytu, naruszenie zasady walutowości, nieważność umowy o kredyt denominowany w CHF [ WYROK WARSZAWA ]

Nieokreślenie kwoty kredytu, naruszenie zasady walutowości, nieważność umowy o kredyt denominowany w CHF [ WYROK WARSZAWA ]

Procesów pomiędzy kredytobiorcami we frankach szwajcarskich, a bankami, które owych kredytów udzieliły, nadal jest sporo i z całą pewnością jeszcze nie raz usłyszymy o korzystnych dla samych frankowiczów wyrokach, analizując jednakże dotychczasowe orzecznictwo w tej kwestii, warto zwrócić uwagę na

Jak odzyskać ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – podstawy prawne roszczenia.

Jak odzyskać ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – podstawy prawne roszczenia.

Umowa ubezpieczenia zwykle kojarzy się z zabezpieczeniem własnej osoby, interesu na przyszłość, gdyż jeśli decydujemy się np. na zawarcie umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, to w przypadku, gdy taki wypadek się zdarzy, osoba ubezpieczona z tego tytułu otrzyma ustalone