Umowa kredytu we frankach – możliwość dochodzenia roszczeń a przedawnienie. Przerwanie biegu przedawnienia

Umowa kredytu we frankach – możliwość dochodzenia roszczeń a przedawnienie. Przerwanie biegu przedawnienia

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie cywilnym, roszczenia majątkowe, co do zasady, ulegają przedawnieniu, co oznacza, że po upływie określonego czasu ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia. Innymi słowy, jeżeli dana osoba wystąpi z roszczeniem

Nieokreślenie kwoty kredytu, naruszenie zasady walutowości, nieważność umowy o kredyt denominowany w CHF [ WYROK WARSZAWA ]

Nieokreślenie kwoty kredytu, naruszenie zasady walutowości, nieważność umowy o kredyt denominowany w CHF [ WYROK WARSZAWA ]

Procesów pomiędzy kredytobiorcami we frankach szwajcarskich, a bankami, które owych kredytów udzieliły, nadal jest sporo i z całą pewnością jeszcze nie raz usłyszymy o korzystnych dla samych frankowiczów wyrokach, analizując jednakże dotychczasowe orzecznictwo w tej kwestii, warto zwrócić uwagę na

Jak odzyskać ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – podstawy prawne roszczenia.

Jak odzyskać ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – podstawy prawne roszczenia.

Umowa ubezpieczenia zwykle kojarzy się z zabezpieczeniem własnej osoby, interesu na przyszłość, gdyż jeśli decydujemy się np. na zawarcie umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, to w przypadku, gdy taki wypadek się zdarzy, osoba ubezpieczona z tego tytułu otrzyma ustalone

Umowy o kredyt we frankach szwajcarskich nieskutecznie zawarte? [WYROK – WARSZAWA]

Umowy o kredyt we frankach szwajcarskich nieskutecznie zawarte? [WYROK – WARSZAWA]

O kredytach zaciągniętych we frankach szwajcarskich nadal sporo się mówi, lecz przede wszystkim za przyczyną kolejnych wyroków sądowych wydawanych w tego typu sprawach. W większości przypadków sądy uwzględniają powództwa frankowiczów, co oczywiście powoduje, że wszczynane są kolejne procesy w których

Egzekucja z nieruchomości – co możemy zrobić gdy komornik dokona zajęcia

Egzekucja z nieruchomości – co możemy zrobić gdy komornik dokona zajęcia

Uzyskanie wyroku sądowego zasądzającego wierzycielowi należność od dłużnika, z reguły jest dopiero pierwszym krokiem do faktycznego jej wyegzekwowania, gdyż dłużnik zazwyczaj nie jest chętny do zapłaty zaległej należności, wierzyciel zmuszony jest więc zwrócić się do komornika o wyegzekwowanie zasądzonego świadczenia.