PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu GE Money Bank (Banku BPH S.A.) Sąd Apelacyjny w Lublinie podtrzymuje korzystny dla naszych Klientów wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach.

PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu GE Money Bank (Banku BPH S.A.) Sąd Apelacyjny w Lublinie podtrzymuje korzystny dla naszych Klientów wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach.

W dniu 15 marca 2023 roku uzyskaliśmy kolejny prawomocny wyrok, ustalający nieważność umowy kredytowej zawartej przez naszych Klientów z poprzednikiem prawnym Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku. Sąd Apelacyjny