GE MONEY BANK (obecnie Bank BPH) unieważnienie kredytu we frankach w Warszawie i 359 743,18 zł dla naszych Klientów (spłata kredytu od początku przy zastosowaniu kursu sprzedaży NBP)

GE MONEY BANK (obecnie Bank BPH) unieważnienie kredytu we frankach w Warszawie i 359 743,18 zł dla naszych Klientów (spłata kredytu od początku przy zastosowaniu kursu sprzedaży NBP)

Wyrokiem z dnia 10 maja 2023 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, w osobie SSO Błażeja Domagały w sprawie o sygn. akt: III C 628/20 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego

PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu GE Money Bank (Banku BPH S.A.) Sąd Apelacyjny w Lublinie podtrzymuje korzystny dla naszych Klientów wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach.

PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu GE Money Bank (Banku BPH S.A.) Sąd Apelacyjny w Lublinie podtrzymuje korzystny dla naszych Klientów wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach.

W dniu 15 marca 2023 roku uzyskaliśmy kolejny prawomocny wyrok, ustalający nieważność umowy kredytowej zawartej przez naszych Klientów z poprzednikiem prawnym Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku. Sąd Apelacyjny