Szanowni Państwo w Polsce nadal jest czynnych ponad 360 tyś  kredytów frankowych. Na koniec zeszłego roku w Sądach polskich było około 150 tyś spraw frankowych, z czego 11 tyś zakończyło się wydaniem prawomocnych wyroków. W związku z czym połowa konsumentów spłaca kredyty frankowe, których umowy mogą zawierać zapisy naruszające ich prawa jako konsumentów. 

Dla osób które jeszcze nie zdecydowały się do podjęcia jakichkolwiek działań związanych z ich kredytem udzielonym we frankach szwajcarskich, które obawiają się długotrwałego i kosztownego procesu chciałbym poinformować jakie zmiany czekają nas w 2024 roku związanych z tzw. Sprawami frankowymi. 

Jednak w pierwszej kolejności chciałbym powiedzieć, że statystki sądowe są nader pozytywne dla konsumentów ponieważ szanse na wygranie sprawy sądowej wynoszą aż 98%.

Dla osób które jeszcze nie zdecydowały się do złożenia pozwu przeciwko bankowi ze względu na obawę długiego procesu mam dobre wiadomości. 

Przede wszystkim od kwietnia 2023 roku zmieniła się właściwość sądowa sprawach frankowych, co pozwala na równomierne rozłożenie spraw w sądach krajowych, wobec czego XXVIII Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie tzw. Wydział Frankowy zostanie znacznie odciążony. Zmiany te również  przywróciły jednoosobowe składy orzekające w Sądach Apelacyjnych co również przyczyni się do sprawniejszego orzekania spraw frankowych w Sądach II instancji.     

Wpływ na usprawnienia postępowania sądowego zdaniem wielu osób zajmujących się problematykę spraw frankowych, w 2024 roku będzie miało wprowadzenie rozwiązań cyfryzacji  sądów takie jak e-doręczenia oraz możliwość przeglądania akt przez pełnomocników za pośrednictwem portalu informacyjnego czy pobieraniu cyfrowych wyciągów. Zgodnie ze zmianami kodeksu postępowania cywilnego,  14 marca  zostaną wprowadzone na stałe rozprawy zdalne, które pierwotnie zostały wprowadzone jedynie na czas pandemii. 

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Sprawiedliwości zostanie zwiększona ilość sędziów oraz personelu pomocniczego sądów dedykowanych do spraw frankowych. Do w/w spraw liczba etatów  ma się zwiększyć o 58 sędziów, 58 asystentów oraz 118 urzędników sądowych.

W tym miejscu wspomnieć również należy, że najnowsze orzecznictwo TSUE umocniło jeszcze bardziej pozycję konsumenta w sporach z  bankami. Rozstrzygnięcia TSUE ostatecznie zablokowały obawy przed pozwami banków przeciwko kredytobiorcom. Orzeczenia TSUE zanegowały prawo banków do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału lub jego waloryzacji, ułatwiły uzyskanie wstrzymania spłat raty kredytu na czas trwania procesu poprzez zabezpieczenie, kredytobiorcy uzyskali prawo do odsetek za opóźnienie za cały czas trwania sporu, co może również przyczynić się do odstąpienia przez banki do składania apelacji. 

W związku z ze wszystkimi korzystnymi dla konsumenta wyrokami TSEU, założenie pozwu w sprawie dotyczącej kredytu frankowego będzie najlepszą inwestycją dla konsumentów którzy otrzymali kredyt we frankach szwajcarskich. Zwiększenie kadry pracowniczej w Sądach jak również cyfryzacja postępowania znacznie przyspieszy i usprawni procesy w tzw. Sprawach frankowych. 

Co czeka Frankowiczów w 2024 roku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *