Biuro Informacji Kredytowej, czyli popularny BIK, jest instytucją, która gromadzi i udostępnia dane na temat wszelkich zobowiązań kredytowych klientów, zarówno indywidualnych jak i przedsiębiorców, banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych. Dane trafiają do BIK za każdym razem, gdy składamy wniosek o kredyt lub pożyczkę w banku lub SKOK-u współpracującym z BIK. Informacja o nas trafia do BIK także wtedy, gdy ktoś składa wniosek o udzielenie kredytu, w którym występujemy jako poręczyciel.

Następnie, już po udzieleniu kredytu lub pożyczki, do BIK spływają informacje o tym, jak spłacamy swoje zobowiązania, a więc terminowo czy z opóźnieniami. Dane te są aktualizowane przez bank lub SKOK przynajmniej raz w miesiącu przez cały okres, w którym spłacamy swój kredyt. Do BIK-u trafiają zatem wszyscy kredytobiorcy, choć czasem błędnie się przyjmuje, że BIK prowadzi jedynie listę dłużników, przez co z łatwością można zweryfikować historię kredytową danej osoby, która jeśli jest pozytywna to znacznie ułatwia uzyskanie kolejnego kredytu. Jeśli jednak znajdujemy się na liście dłużników BIK-u to jak wiadomo, o kolejnym kredycie nie ma nawet co marzyć, nawet wówczas, gdy nasze „zadłużenie” w BIK-u wynika z pomyłki banku, a nie z faktycznych zaległości w płatnościach.

Jak zostało powyżej wskazane, wszelkie informacje do BIK kierowane są przez banki, SKOK-i i firmy pożyczkowe, a sam BIK jest jedynie administratorem danych przekazywanych przez wskazane powyżej instytucje, dlatego nie może we własnym zakresie poprawiać danych niepoprawnych lub nieaktualnych. Wszelkie zmiany w BIK możliwe są jedynie na podstawie pisemnego wniosku od instytucji, która te dane przekazała, a więc jeśli znaleźliśmy się niesłusznie na liście dłużników w BIK, wówczas należy udać się do banku lub SKOK-u, który przekazał te nieprawdziwe informacje do BIK, bo tylko na podstawie wniosku podmiotu, który zgłoszenia dokonał, możliwa jest zmiana owych danych. Niestety pisanie i telefonowanie do BIK nic nie da, szkoda więc tracić na to czas, dlatego najlepiej jest udać się bezpośrednio do instytucji kredytowej, która zgłoszenia dokonała i tam wyjaśnić zaistniałą sytuację.

Zobacz także:

Zawyżone długi klientów kredytów chwilówek – jak z tym walczyć?

Wpis na listę dłużników do BIK potrafi skutecznie uprzykrzyć życie, zwłaszcza, gdy dokonany jest bezprawnie, w wyniku oszustwa placówki kredytowej, przez pomyłkę bądź zaniedbanie, gdyż zazwyczaj o istniejącym zadłużeniu dowiadujemy wraz z wizytą egzekwującego roszczenie komornika bądź gdy chcemy uzyskać kredyt, a więc wtedy, gdy już mamy przysłowiowy nóż na gardle. Odwrócenie skutków całego nieporozumienia z błędnym wpisem w BIK może sporo kosztować i nie mówimy tutaj tylko o straconym czasie i stresie związanym z zaistniałą sytuacją, ale o faktycznie poniesionych stratach, takich np. jak zapłata kary umownej deweloperowi, gdyż nie dotrzymany został termin zakupu mieszkania z powodu nieuzyskania kredytu hipotecznego na skutek błędnego wpisu w BIK.

We wskazanej sytuacji możliwym jednak, i przede wszystkim zasadnym, jest wystąpienie z roszczeniem odszkodowawczym przez osobę poszkodowaną bezprawnym działaniem instytucji kredytowej, gdyż jedynie w taki sposób, choć częściowo, mogą zostać zrekompensowane poniesione przez nią straty. Z uwagi, iż problem błędnych wpisów w BIK jest o wiele bardziej rozległy niż się to może wydawać, klienci coraz częściej decydują się walczyć w sądzie o pieniądze za straty spowodowane błędnymi wpisami w rejestrze, konstruując roszczenia odszkodowawcze, których podstawą jest np. naruszenie dóbr osobistych przez bank, czy stres i straty związane z zaistniałą sytuacją.

Masz problem z firmą udzielającą pożyczek chwilówek typu Provident – skontaktuj się z nami

Co zrobić gdy bank (firma pożyczkowa) bezprawnie zgłosił nas do BIK?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *