Wersja tekstowa:

Dzień dobry adwokat Jacek Sosnowski.

W dzisiejszym materiale powiem Państwu jak szybko można unieważnić umowę tak zwanego kredytu frankowego.

Przygotowałem przykładowych 5 wyroków zapadłych w sprawach prowadzonych przez naszą Kancelarię, w których Sąd Okręgowy ustalił nieważność umowy kredytu tak zwanego frankowego na pierwszej lub drugiej rozprawie lub bez przeprowadzania jakiejkolwiek rozprawy.

Sprawy te dotyczą pięciu różnych banków.

W sprawie o sygnaturze XXVC 3104/18 dotyczy banku Raiffeisen, natomiast wyrok zapadły w sprawie II C 461/19 dotyczy ING Banku Śląskiego. Natomiast w sprawach o sygnaturze IIIC 97/19 jak również IC 136/19 Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił nieważność umowy banku Millennium oraz mBanku.

Dodatkowo w sprawie o sygnaturze XXVC 234/18 Sąd Okręgowy ustalił nieważność umowy Getin Noble Banku bez przeprowadzania jakiejkolwiek rozprawy.

Od czego zatem zależy, że jedne sprawy kończą się po pierwszym terminie rozprawy, inne po drugim, inne bez przeprowadzania jakiejkolwiek rozprawy, jeszcze inne sprawy kończą się po wielu wielu latach?

Dużo zależy od samych pełnomocników, od tego w jaki sposób konstruują zarzuty roszczenia, jak również wykazują wzajemną korelację pomiędzy powyższymi.

Jeżeli bowiem sąd ma jakąkolwiek wątpliwość wezwie pełnomocnika  uzupełnienie braków formalnych lub nawet zwróci pozew co przedłuży czas prowadzenia sprawy.

 

Pozew również powinien być w miarę syntetyczny. Zbytnie obszerność nie jest dobrze widziana w sądzie a na pewno nie służy przyspieszeniu sprawy.

Ważnym jest również aby sami kredytobiorcy na etapie konstruowania pozwu przez ich pełnomocnika otrzymali czy uzyskali od banku zaświadczenie dotyczące historii ich kredytów w oparciu o to zaświadczenie analityk współpracujący z kancelarią wykonuje kalkulację finansową, która uzasadnia wysokość roszczeń, które podnoszone są w pozwie.

Dodatkowo taka kalkulacja połączona z zaświadczeniem umożliwia sędziemu prowadzącemu sprawę weryfikację zasadności tychże roszczeń co może nawet doprowadzić do tego że sąd nie powoła biegłego sądowego uznając to za zbędne.

W naszej sprawie, która zapadła bez przeprowadzania jakiejkolwiek rozprawy sąd pominął wszelkie wnioski dowodowe zgłoszone przez bank, jak również pominął dowód z przesłuchania kredytobiorcy. Sąd uznał iż argumenty zawarte w pozwie i ich uzasadnienie jest na tyle właściwe, że nie ma sensu przeprowadzenia dodatkowych dowodów.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego orzeczenia i mamy nadzieję, że ta linia będzie stopniowo dominująca w sądach.

W sprawach które zakończyły się po pierwszym terminie rozprawy Sąd Okręgowy pominął wszelkie wnioski dowodowe zgłoszone przez bank.

Bardzo słusznie, dlatego gdyż banki często załączają do swoich pism procesowych różnego rodzaju analiz, raporty, opinie prywatne biegłych, które nie mają jakiegokolwiek znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Dodatkowo banki wnoszą o przesłuchanie powołanego przez siebie świadka, który nie ma indywidualnej wiedzy dotyczącej Państwa sprawy a w zasadzie zawsze na każdej sprawie zeznaje to samo odnośnie mechanizmu w przeliczenia złotówki do franka szwajcarskiego, także taki dowód naszej cenie jest również zbędny.

W sprawach natomiast, w których wyroki zapadły po 2 terminie rozprawy. Sąd dopuścił jednak wniosek o przesłuchanie takiego świadka natomiast na kolejnym terminie rozprawy przesłuchał naszych Klientów. Jeżeli uzyskają Państwo wezwanie do osobistego stawiennictwa na rozprawie to będzie oznaczało że sąd po tej rozprawie będzie chciał wydać wyrok końcowy, albowiem ta czynność jest zwykle czynnością ostatnią.

Bardzo ważne jest również przygotowanie pełnomocnika do każdej rozprawy. Należy zawsze zweryfikować  linię orzeczniczą sędziego który będzie rozstrzygać w tej konkretnej sprawie, albowiem sędziowie w szczególności z uwagi na Ilość spraw, w Sądzie Okręgowym w Warszawie mają już wypracowaną swoją indywidualną linię orzeczniczą.

A więc trzeba się do sprawy przygotować. Miało to znaczenie w jednej z prowadzonych przez naszą kancelarię spraw, albowiem pełnomocnik banku w toku sprawy złożył wniosek dowodowy o dopuszczenie dowodu w postaci protokołu zeznań świadka banku, zeznań które były składane w innym postępowaniu, nie dotyczącym naszego klienta.

Co do zasady, w normalnych okolicznościach zapewne byśmy opanowali przeciwko takiemu wnioskowi dowodowemu albowiem każdy pełnomocnik chcę przesłuchać świadka banku. W tej jednak sprawie wiedzieliśmy że sąd działa szybko, że sąd unieważnia umowy kredytowe i te zeznania na sądzie nie robią większego wrażenia. 

Stąd też nie opanowaliśmy przeciwko temu wnioskowi dowodowemu, dzięki czemu udało się unieważnić umowę kredytu jeszcze na tej samej rozprawie.

 Również bardzo często sądy zadają szereg pytanie wobec w stosunku do pełnomocników na rozprawie dotyczących różnego rodzaju zarzutów podnoszonych w pismach procesowych, koncepcji także należy reagować błyskawicznie być po prostu przygotowanym.

Czas prowadzenia sprawy frankowych uśredniający nic ten okres zaryzykuję twierdzenie że średnio sprawy toczą się od dwóch i pół roku do 5 lat do ich prawomocnego zakończenia.

Co do zasady to sąd orzekający rządzi procesem i on decyduje kiedy odbywa się rozprawa kiedy zostanie wydany wyrok. Niemniej jednak z uwagi na powyższe okoliczności, które Państwu przedstawiłem, również i pełnomocnik kredytobiorców ma pewne instrumenty, które pozwalają sprawę przyśpieszyć. 

W szczególności w chwili obecnej, kiedy mamy pandemię, jak również kiedy banki masowo składają wnioski o zawieszenie postępowania z uwagi na nazwę to wprost różnego rodzaju preteksty jak również składają wnioski o przedstawienie nowych pytań do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zupełnie bezzasadne. Tutaj każdorazowo trzeba szybko oponować takim wnioskom.

Mam nadzieję że dzisiejszy materiał był dla Państwa przydatny. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam

Jak szybko można unieważnić kredyt frankowy – na przykładzie 5 naszych ostatnich wygranych [VIDEO]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *