Wyrokiem z dnia 16 maja 2023 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I ACa 550/23, Sąd Apelacyjny w Krakowie – I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2023 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa Klienta przeciwko  Bank BPH S.A. w Gdańsku o zapłatę i ustalenie, na skutek apelacji  banku od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie  z dnia 1 grudnia 2022 r. sygn. akt I C 1923/21 – podtrzymał wyrok Sądu I-ej Instancji (Sądu Okręgowego w Krakowie), w zakresie ustalenia nieważności kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF, zmieniając jednocześnie zaskarżony wyrok w ten sposób, że kwotę 252.294,29 zł zastępuję się kwotą 252 294, 19 zł.

Reasumując Sąd na rozprawie dokonał obliczeń zgodnie którymi uznał, że Sąd I-ej Instancji orzekł na rzecz Klienta o 10 groszy za dużo.

Sąd zasądził także na rzecz Klienta, jako strony wygrywającej, kwotę tytułem kosztów postępowania – w całości.

Sprawa została zarejestrowana w Sądzie Apelacyjnym w dniu 6 marca 2023 r. W tym przypadku wyrok zapadł więc zaledwie 2 miesiące od wpłynięcia sprawy do Sądu Apelacyjnego – co jak na sprawę frankową jest terminem niemal błyskawicznym. Całe postępowanie do wydania prawomocnego wyroku trwało tylko 25 MIESIĘCY. 

Została złożona odpowiedź na apelację banku. 

Bank ponadto przesłał do klienta tuż przed rozprawą oświadczenie o skorzystaniu z prawa zatrzymania – do którego to pełnomocnik ustosunkował się na rozprawie.

Odbyła się jedna rozprawa, bezpośrednio po której, sąd ogłosił wyrok, w którym wydał wyrok korzystny dla Klienta, dodatkowo nie uwzględniając zarzutu zatrzymania.

Sprawa jest prawomocna.

Sprawę prowadził adw. Jacek Sosnowski i adw. Kamil Kozak – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Kraków Sąd Apelacyjny prawomocne unieważnienie kredytu frankowego BPH SA i 252 294, 19 zł dla naszych Klientów. Wygrywamy w 25 miesięcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *