Wyrokiem z dnia 23 marca 2023 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I ACa 261/22, Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny na rozprawie sprawy z powództwa Klientów przeciwko  mBankowi S.A. w Warszawie o ustalenie, ewentualnie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 16 listopada 2021 r. sygn. akt  I C 1076/20 – oddalił apelację banku, tj. podtrzymał wyrok Sądu I-ej Instancji (Sądu Okręgowego w Ostrołęce), w zakresie ustalenia nieważności kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF.

Sąd zasądził także na rzecz Klientów, jako strony wygrywającej, kwotę tytułem kosztów postępowania – w całości.

W tej sprawie bank akcentował okoliczność, iż umowa kredytu mogła mieć związek z działalnością gospodarczą Powoda – z uwagi na prowadzenie przez niego działalności gospodarczej. Podnosił nadto kwestię wykształcenia Powodów – twierdząc, że nawet jako  konsumenci, powinni mieć świadomość wszelkich skutków zawartej umowy.

Sprawa została zarejestrowana w Sądzie Apelacyjnym w dniu 16 lutego 2022 roku.

Została złożona odpowiedź na apelację banku. 

Odbyła się jedna rozprawa, bezpośrednio po której, sąd ogłosił wyrok.

Sąd w uzasadnieniu wyroku stwierdził m.in.: „Generalnie zatem, gdy – jak w sprawie niniejszej – konsumenci powołują się na nieważność umowy, to próby uzupełniania tej umowy przez sąd należy uznać za niedopuszczalne. (…) Stosując zaś, wobec wskazanych powyżej postanowień umowy stron, sankcję normatywną i przyjmując, że nie wiążą one kredytobiorców ex tunc i ex lege, oczywistym się wydaje, że po wyeliminowaniu opisanych w ww. zapisach mechanizmów przeliczeniowych, w umowie pozostałby tylko zapis, że kredyt został wypłacony w złotych polskich i ma być spłacany w tej walucie, ale po uprzedniej indeksacji do CHF. Usunięcie z umowy miernika wartości, na podstawie którego miała następować indeksacja kapitału i rat kredytu (uznanych za abuzywne postanowień dotyczących ustalenia wysokości zobowiązania na podstawie „tabeli kursowej” banku), nie pozwala żadnej ze stron (a na pewno kredytobiorcom) na jej wykonanie.

Oznacza to, że umowa (…) o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF, nie może obowiązywać po wyłączeniu z niej nieuczciwych warunków, gdyż nie odpowiada minimum normatywnemu z art. 69 ustawy Prawo bankowe (nie pozwala bowiem na ustalenie wysokości zobowiązania wzajemnego kredytobiorców).

Sprawa jest prawomocna.

Sprawę prowadził adw. Jacek Sosnowski i adw. Kamil Kozak – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Sąd Apelacyjny Białystok PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu we frankach mBank naszych Klientów. Wykształcenie i działalność gospodarcza nie stanowi przeszkody. Prawomocnie wygrywamy w 24 MIESIĄCE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *