Czym jest odfrankowienie umowy kredytu, dlaczego „kredyt we frankach” można „odfrankowić” i ile można zyskać? Co się dzieje z umową kredytu gdy Sąd orzeknie odfrankowienie. Czym się różni odfrankowienie kredytu od unieważnienia umowy kredytu frankowego? Zapraszam do obejrzenia materiału Video

 

Kalkulator frankowicza – Oblicz sam w kilka minut nadpłatę kredytu oraz o ile możesz obniżyć saldo zadłużenia https://kalkulatorfrankowicza.pl

 

Wersja tekstowa:

Drugim z możliwych wariantów ustalenia przez sąd że w umowie kredytu pseudo frankowego występują klauzule abuzywne, klauzule niedozwolone jest dostosowanie tak zwanego odfrankowienia umowy.

Na czym ten mechanizm polega w pierwszej kolejności podobnie jak przy unieważnieniu umowy wskazać należy, że odnosi się on do przeliczenia składek jak również wypłaty kredytu w stosunku do franka szwajcarskiego

Podstawową różnicą w porównaniu do unieważnienia umowy jest ustalenie że umowa nadal wiąże w całości natomiast niewiążące dla kredytobiorcy są wyłącznie określone postanowienia uznane za klauzule niedozwolone.

W rezultacie sąd zasadza na rzecz powoda na rzecz kredytobiorcy sumę nadpłaconych rat kredytu. Konkretnie sąd zasadza na rzecz kredytobiorcy różnice pomiędzy wysokością rat kredytowych które już spłacił a wysokością rat kredytowych która jest ustalona w oparciu o umowę do której nie mają zastosowania te postanowienia które zostały uznane za klauzule niedozwolone.

W uzasadnieniu wyroku sąd wskazuje że postanowienia umowy uznane za niedozwolone nie wiążą kredytobiorcy nie jest z nimi związany od samego początku następnie konsekwencją tego rozstrzygnięcia powinno być przesłanie przez bank nowego harmonogramu spłat.

Idea tego mechanizmu polega na tym że umowa kredytowa staje się umową złotówkową, której oprocentowanie ustalane jest w oparciu o tak zwany indeks LIBOR.

Do umowy mają w konsekwencji zastosowanie wyłącznie te postanowienia, które nie zostały przez sąd zakwestionowane, uznane za klauzule niedozwolone, między innymi te dotyczące oprocentowania oraz marży.

Reasumując w praktyce oznacza to, że na rzecz kredytobiorcy zasądza się nadpłacone raty kredytowe, sąd stwierdza że określone postanowienia umowne są uznane za klauzule niedozwolone a tym samym nie powinny one wiązać kredytobiorcy i nie wiążą go od samego początku.

Następnie bank zobowiązany jest do przesłania na rzecz kredytobiorcy harmonogramu spłat ustalonego od samego początku przy założeniu, że dana umowa jest umową złotówkową do tejże umowy przy ustalaniu wysokości oprocentowania ma zastosowanie indeks LIBOR.

Umowa jest umową złotówkową co powoduje znaczne obniżenie wysokości salda zadłużenia jak również poszczególnych rat kredytowych.

Żeby lepiej zobrazować państwo w jaki sposób mechanizm odfrankowienia wygląda w praktyce posłużę się następującym przykładem.

Kredytobiorca zawiera umowę kredytu na kwotę 220000 zł na okres 25 lat na dzień dzisiejszy saldo zadłużenia z umowy kredytowej wynosi 238000 zł.

Po zastosowaniu mechanizmu odfrankowienia saldo zadłużenia ulega obniżeniu o sumę nadpłaconych rat w wysokości 104000 zł, co powoduje że ostatecznie saldo opiewa na kwotę 134000 zł.

 Kredytobiorca zobowiązany jest więc do spłaty umowy która staje się umową złotówkową a której wysokość oprocentowania ustalana jest w oparciu o tak zwany indeks LIBOR

Odfrankowienie umowy kredytu – ile można zyskać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *