Wersja tekstowa:

Dzień dobry,

 

czy możliwe jest szybkie zakończenie sprawy frankowej bez przeprowadzania rozprawy? Pytanie wydaje się dziwne bowiem sprawę wytoczoną przed sąd każdy rozumie jako długotrwałą batalię toczoną na sali rozpraw w obecności drugiej strony, pełnomocników no i rzecz jasna sądu, który dbał będzie o właściwy przebieg sprawy.

 

Dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić niedawno wydanemu przez Sąd Okręgowy w Warszawie, za sprawą naszej kancelarii, wyrokowi jaki zapadł w dn. 28 sierpnia 2020 r. bowiem jest on interesujący dla frankowiczów z dwóch powodów. Po pierwsze sąd ustalił, że umowa zawarta z bankiem Millenium o kredyt hipoteczny waloryzowany do franka szwajcarskiego jest nieważna. Po drugi sąd wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym tj. bez udziału stron co mocno przyczyniło się do przyspieszenia całej sprawy. Innymi słowy sąd wydał wyrok w sprawie bez wyznaczenia jakiejkolwiek rozprawy. Nie było konieczności przeprowadzania żmudnego, długotrwałego procesu przesłuchiwania stron i świadków a sąd wydał wyrok jedynie w oparciu o dokumenty i pisma procesowe przygotowane przez strony procesu.

 

Sąd pominął dowody zarówno z większości dokumentów jak również i dowodów osobowych w tym również i z przesłuchania stron poprzestając jedynie na najważniejszych dokumentach czyli umowie i towarzyszących jej załącznikach.

 

Okoliczności te świadczą o tym, że dla Sądu jedynym istotnym dowodem w sprawie uznania czy w umowie kredytowej waloryzowanej do waluty obcej znajdują się postanowienia niedozwolone, jest dokument tejże umowy. Zatem nie jest konieczne przeprowadzanie dalszego postępowania dowodowego w tym przesłuchania świadków, przesłuchania stron czy też opinii biegłego a wystarczającym jest analiza treści umowy pod kątem stosowania przez bank wzorca niedozwolonego, zawierającego klauzule indeksacyjne.

 

Takie podejście Sądu do sprawy niewątpliwie sprzyja znacznemu przyspieszeniu jej zakończenia bowiem nie ma konieczności przeprowadzania rozpraw i to nierzadko kilku. W tradycyjnie prowadzonej sprawie czyli w takiej, w której Sąd przeprowadza całe postępowanie dowodowe, ilość rozpraw waha się w granicach 3 do 5 i to w odstępach kilku miesięcznych, co przekłada się bezpośrednio na czas zakończenia sprawy.

 

W omawianej sytuacji takiej konieczności nie było gdyż Sąd oparł się wyłącznie o treść przygotowanego przez naszą kancelarię pozwu, przedłożonej przez Powodów umowy kredytowej i historii kursu franka szwajcarskiego co nie wymagało przeprowadzania rozprawy i znacząco skróciło cały proces.

 

Należy przy tym wskazać, że przepis art. 1481 kodeksu postępowania cywilnego pozwala Sądowi na rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym gdy stwierdzi on, że całość zebranego w sprawie materiału dowodowego oraz stanowiska stron są wystarczające do wydania rozstrzygnięcia bez konieczności przeprowadzania żmudnego i długotrwałego postępowania dowodowego.  Przeprowadzenie rozprawy będzie konieczne jedynie gdy którakolwiek ze stron złoży stosowny wniosek w tym przedmiocie w pierwszym piśmie procesowym czyli albo w pozwie albo w odpowiedzi na pozew.

 

Podsumowując, rozstrzygnięcie w omawianej sprawie w formie wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym co do zasady jest najkorzystniejszym dla frankowiczów rozwiązaniem bowiem pozwala zakończyć sprawę w najszybszym możliwym czasie przy jednoczesnym uniknięciu nierzadko stresującego dla kredytobiorców przesłuchania w Sądzie. Ważne zatem jest aby przygotować pozew, jak również i dalsze pisma procesowe na tyle szczegółowo i szeroko aby materiał dowodowy, na którym oprze się Sąd pozwalał na wydanie rozstrzygnięcia bez konieczności przeprowadzania całego postępowania dowodowego.

Szybkie unieważnienie kredytu we frankach BEZ ROZPRAWY! [VIDEO]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *