Wyrokiem z dnia 13 czerwca 2023 roku Sąd Okręgowy Warszawie II Wydział Cywilny wydanym w sprawie o sygn. akt II C 726/20 z powództwa naszego Klienta przeciwko mBankowi Spółce Akcyjnej w Warszawie ustalił iż umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mplan” waloryzowany kursem CHF zawarta w dniu 28 lipca 2005 r. pomiędzy BRE Bankiem Spółką Akcyjną w Warszawie (obecnie mBankiem Spółką Akcyjną w Warszawie), a Powodem, jest nieważna oraz ustalił, iż umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mplan” waloryzowany kursem CHF zawarta w dniu 5 września 2006 r. pomiędzy BRE Bankiem Spółką Akcyjną w Warszawie (obecnie mBankiem Spółką Akcyjną w Warszawie), a Powodem, jest nieważna. Ponadto zasądził od mBanku Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz naszego Klienta kwotę 464.946,84 (czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści sześć 84/100) złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 29 października 2022 r. do dnia zapłaty oraz zasądził od mBanku Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz naszego Klienta kwotę 57.544,96 (pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści cztery 98/100) franki szwajcarskie wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 29 października 2022 r. do dnia zapłaty.

Oddalił powództwo w pozostałym zakresie, co do roszczeń ewentualnych oraz ustalił, iż Powód wygrał sprawę niemal w całości, w związku z tym pozwany winien ponieść 100 % kosztów procesu, zaś szczegółowe wyliczenie tychże kosztów pozostawia referendarzowi sądowemu.

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało zainicjowane pozwem złożonym w marcu 2020 r., w związku z czym postępowanie I-instancyjne trwało niecałe 39 miesięcy. Sąd przeprowadził w tym postępowaniu dwie rozprawy, na pierwszym przesłuchał Powoda,  po drugim posiedzeniu wydał wyrok.

Powództwo dotyczyło dwóch umów kredytowych, których celem było budownictwo mieszkaniowe. Sąd nie powziął wątpliwości, co do statusu konsumenta naszego Klienta. 

Sąd Okręgowy w ustnych motywach rozstrzygnięcia w całości podzielił naszą argumentację prezentowaną w procesie. Umowy kredytowe nie zasługiwały na utrzymanie jej w mocy z uwagi na zawarte w niej klauzule niedozwolone, zatem według teorii dwóch kondykcji Sąd zasądził zwrot na rzecz naszego Klienta wszystkie uiszczone przez niego raty zarówno w PLN i CHF w wykonaniu dwóch umów. 

Ewentualne złożenie apelacji przez stronę pozwaną będzie stanowiło asumpt do podejmowania dalszych kroków prawnych w celu prawomocnego utrzymania niniejszego wyroku, co zapowiada złożony przez Pozwany bank wniosek o uzasadnienie wyroku.

Sprawę prowadzą adw. Jacek Sosnowski oraz adw. Katarzyna Wójcik – Kancelaria Adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Warszawa Unieważnienie 2 kredytów we frankach mBank w 1 postępowaniu i 464.946,84 PLN oraz 57.544,96 CHF dla naszego Klienta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *