Wielu kredytobiorców decyduje się na wcześniejszą spłatę kredytu, aby uniknąć kosztów procentowych i zyskać większą niezależność finansową. Niemniej jednak, mało kto zdaje sobie sprawę, że bank może zwrócić część poniesionych kosztów. Ustawa o kredycie konsumenckim gwarantuje zwrot pieniędzy po spłaconym wcześniej kredycie. Jednakże, nie każdy posiadacz kredytu spełnia określone wymagania, aby ubiegać się o zwrot kosztów od banku. W tym artykule dowiesz się, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zwrot pieniędzy po wcześniejszej spłacie kredytu oraz jak uzyskać zwrot kosztów od banku po spłacie kredytu.

Warunki odzyskania pieniędzy z banku po wcześniejszej spłacie kredytu

Zgodnie z artykułem 49. Ustawy o kredycie konsumenckim, bank lub inna instytucja finansowa jest zobowiązana do wypłaty części naliczonych kosztów za okres, w którym kredyt nie był już wykorzystywany. Warunki odzyskania pieniędzy z banku po wcześniejszej spłacie kredytu są następujące:

  1. Zobowiązanie zostało zawarte po 18 grudnia 2011 roku,
  2. Kredyt lub pożyczka nie przekracza kwoty 255 550 zł lub równowartości tej kwoty w innej walucie,
  3. Kredyt nie jest zabezpieczony hipoteką,
  4. Zobowiązanie zaciągnięte jest przez konsumenta, a uzyskane świadczenie nie zostało przeznaczone na działalność gospodarczą,
  5. Od całkowitej spłaty kredytu lub pożyczki nie minęło 12 miesięcy.

W przypadku spełnienia powyższych warunków, kredytobiorca może ubiegać się o zwrot części prowizji i innych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą kredytu. Wartość zwrotu naliczana jest za okres pomiędzy terminem zakończenia spłaty rat kredytu wskazanym w umowie, a czasem rzeczywistej spłaty, której dokonał kredytobiorca. Prawo do proporcjonalnego zwrotu prowizji i opłat obejmuje również sytuacje, gdy konsument zdecydował się na skonsolidowanie zobowiązań w jeden kredyt konsolidacyjny.

Jak uzyskać zwrot kosztów od banku po spłacie kredytu?

Banki i inne instytucje finansowe udzielające pożyczek są zobowiązane do zwrotu prowizji i innych kosztów w sytuacji, gdy klient dokona wcześniejszej spłaty zobowiązania. Jednakże, często unikają tego obowiązku, wykorzystując niewiedzę kredytobiorców. Jeśli jako konsument nie otrzymałeś należnych Ci pieniędzy, masz możliwość złożenia do pożyczkodawcy wniosku o zwrot kosztów.

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

  • Dane osoby, która zaciągnęła kredyt/pożyczkę,
  • Numer umowy o kredyt/pożyczkę,
  • Numer konta do zwrotu należności,
  • Podstawę prawną, na którą powołujesz się (np. artykuł 49. Ustawy o kredycie konsumenckim).

Prawidłowo wypełniony wniosek należy złożyć w siedzibie banku lub dostarczyć za pomocą tradycyjnej poczty. Bank powinien odpowiedzieć na złożoną reklamację w ciągu 30 dni od chwili otrzymania wniosku. W przypadku odmowy, warto skierować sprawę na drogę postępowania sądowego i skorzystać z usług profesjonalistów zajmujących się dochodzeniem roszczeń w imieniu klientów.

Zwrot za wcześniej spłacony kredyt w 2024 roku

Wcześniejsza spłata kredytu daje kredytobiorcom możliwość uniknięcia kosztów procentowych i zyskania większej niezależności finansowej. Zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim, banki są zobowiązane do zwrotu części kosztów za okres, w którym kredyt nie był już wykorzystywany. Aby ubiegać się o zwrot kosztów, należy spełnić określone warunki, takie jak data zawarcia umowy, maksymalna kwota kredytu, brak zabezpieczenia hipotecznego oraz okres od spłaty kredytu. Jeśli bank odmawia zwrotu kosztów, warto skierować sprawę na drogę postępowania sądowego i skorzystać z pomocy profesjonalistów.

Wcześniej spłacony kredyt – Kto i kiedy może uzyskać zwrot kosztów od banku?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *