Jak odzyskać ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – podstawy prawne roszczenia.

Jak odzyskać ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – podstawy prawne roszczenia.

Umowa ubezpieczenia zwykle kojarzy się z zabezpieczeniem własnej osoby, interesu na przyszłość, gdyż jeśli decydujemy się np. na zawarcie umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, to w przypadku, gdy taki wypadek się zdarzy, osoba ubezpieczona z tego tytułu otrzyma ustalone

Umowy o kredyt we frankach szwajcarskich nieskutecznie zawarte? [WYROK – WARSZAWA]

Umowy o kredyt we frankach szwajcarskich nieskutecznie zawarte? [WYROK – WARSZAWA]

O kredytach zaciągniętych we frankach szwajcarskich nadal sporo się mówi, lecz przede wszystkim za przyczyną kolejnych wyroków sądowych wydawanych w tego typu sprawach. W większości przypadków sądy uwzględniają powództwa frankowiczów, co oczywiście powoduje, że wszczynane są kolejne procesy w których

Egzekucja z nieruchomości – co możemy zrobić gdy komornik dokona zajęcia

Egzekucja z nieruchomości – co możemy zrobić gdy komornik dokona zajęcia

Uzyskanie wyroku sądowego zasądzającego wierzycielowi należność od dłużnika, z reguły jest dopiero pierwszym krokiem do faktycznego jej wyegzekwowania, gdyż dłużnik zazwyczaj nie jest chętny do zapłaty zaległej należności, wierzyciel zmuszony jest więc zwrócić się do komornika o wyegzekwowanie zasądzonego świadczenia.