Pozew zbiorowy się przedłuża – czy da się z niego wystąpić i złożyć pozew indywidualny? (kredyt we frankach)

Pozew zbiorowy się przedłuża – czy da się z niego wystąpić i złożyć pozew indywidualny? (kredyt we frankach)

Postępowanie grupowe, a więc to zainicjowane na skutek złożenia pozwu zbiorowego, trwa zdecydowanie dłużej niż tradycyjne postępowanie indywidualne, co spowodowane jest między innymi zupełnie odrębną i bardziej rozbudowaną procedurą, która poprzedza takie postępowanie. W przypadku postępowania grupowego najpierw bowiem, na

Kredyt we Frankach – jakie zarzuty podnieść w sprzeciwie (odpowiedzi) od nakazu zapłaty?

Kredyt we Frankach – jakie zarzuty podnieść w sprzeciwie (odpowiedzi) od nakazu zapłaty?

Jeżeli kredytobiorca zalega z płatnościami w ratach kredytu to raczej wcześniej niż później może się spodziewać, że bank zawartą umowę kredytową wypowie i wystąpi do sądu o nakaz zapłaty, żeby swą wierzytelność odzyskać. W takiej jednak sytuacji, kiedy kredytobiorca otrzyma