Dla przypomnienia 14 grudnia TSUE wydał wyrok w sprawie C 28/22, który stoi w kontrze z uchwałą Sądu Najwyższego z 7 maja 21 r., sygnatura III CZP 6/21.

Co to oznacza ?

Mówiąc najkrócej: 

Sąd Najwyższy w uchwale z 7 maja 21 r., stworzył wymóg, aby konsument złożył dodatkowe oświadczenie świadomości skutków stwierdzenia nieważności umowy i od tego oświadczenia uzależnił bieg naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie. 

Uchwała ta została skrytykowana przez Trybunał. 

TSUE podkreślił, że taki obowiązek nie wynika z treści Dyrektywy 93/13.

Podkreślił, że konsument nie może być pozbawiony odsetek poprzez wymóg składania oświadczeń. 

Wyrok TSUE spowoduje:

  1. po pierwsze, że Banki stracą zachętę, aby wydłużać postępowania sądowe, 
  2. po drugie, że Sądy zaczną naliczać odsetki od momentu zażądania zapłaty od banku. 

Żądanie zapłaty może mieć różne formy, od wezwanie do zapłaty po złożenie od razu pozwu do sądu. Ale w każdym przypadku odsetki liczymy od dnia kiedy bank dowiedział się o roszczeniu o zapłatę, a nie od daty złożenia oświadczenia o świadomości skutków unieważnienia umowy. 

Czyli oprócz darmowego kredytu, w grę weszły krociowe odsetki za opóźnienie. 

Omówmy to sobie na konkretnym przykładzie. 

Przyjmijmy że Bank przelał tytułem kredytu 400 tys zł. 

W dniu 12 kwietnia 2019 r. Kredytobiorca złożył pozew domagając się zwrotu kwoty 400 tys zł. 

Załóżmy, że bank odebrał pozew w dniu 12 maja 2019 r.

W takiej sytuacji odsetki powinny być naliczane od 13 maja 2019 r. do momenty wypłaty środków i to niezależnie od tego czy Bank zgłosił zarzut zatrzymania czy nie.

Przyjmijmy datę wypłaty na dzień 12 grudnia 2023 r. 

W takim przypadku tj. wg najnowszego wyroku TSUE, łączna kwota odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi 153 831,23 zł

Natomiast wg dotychczasowej koncepcji Sądu Najwyższego odsetki byłby naliczane od momentu złożenia oświadczenia przez kredytobiorcę podczas rozprawy sądowej, czyli na naszym przykładzie od 12 czerwca 2022 r. do dnia 12 grudnia 2023 r. W takim przypadku odsetki wynoszą zaledwie 72 079,45 zł. 

W naszym przypadku, po wyroku TSUE,  różnica wynosi zatem ponad 80 tys. zł.   

W wyroku z 14 grudnia TSUE wskazał, że taka wykładnia przepisów unijnych zaprezentowana przez Sąd Najwyższy w uchwale z 7 maja 21 r., narusza zasadę równoważności i skuteczności prawa unijnego.

Od 5 października 2023 r. odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą 11,25% w skali roku, dla porównania, żadna lokata bankowa nie daje tak wysokiego oprocentowania. 

Co więcej, ekonomiści przewidują, że stopy procentowe będą utrzymywać się na aktualnym poziomie do końca tego roku, w konsekwencji odsetki ustawowe nie powinny się zmniejszyć. 

ZOBACZ MATERIAŁ VIDEO

Ile można ZYSKAĆ na unieważnieniu kredytu we frankach w 2024- NOWE OBLICZENIA- Frankowicze i ODSETKI

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *