Informujemy, iż dnia 27 marca 2023 roku Sąd Apelacyjny w Krakowie, I Wydział Cywilny, wyrokiem wydanym w sprawie o sygn. akt I ACa 54/22 oddalił apelację pozwanego Banku od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie ustalającego, że umowa kredytu hipotecznego zawarta dnia 2 maja 2008 r. pomiędzy naszymi Klientkami a poprzednikiem prawnym Santander Bank Polska S.A. – Kredyt Bankiem S.A. – jest nieważna. Sąd uwzględnił jednocześnie nasze zażalenie dotyczące zasądzenia kosztów procesu za I instancję podwyższając je z kwoty 10.800 zł do kwoty 11.834 zł oraz zasądził na rzecz naszych Klientek kwotę 8.340 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.  

  • Sąd Apelacyjny oddalił apelację Santander Banku i zasądził na rzecz naszych Klientek kwotę 8 340 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego jednocześnie uwzględniając nasze zażalenie i podwyższając zasądzone koszty postępowania I-instancyjnego. 
  • Sąd Apelacyjny potwierdził, że klauzule indeksacyjne były nieuzgodnione indywidualnie z konsumentem, charakteryzowały się niedozwolonym charakterem w konsekwencji czego umowę prawidłowo Sąd Okręgowy unieważnił.
  • Sprawa w II instancji trwała 17 miesięcy. 
  • Cały proces od początku do prawomocnej wygranej trwał 28 miesięcy 

W niniejszej sprawie wyrok Sądu I instancji został wydany w październiku 2021 roku (pozew złożony został w grudniu 2020 roku), więc sprawa przed Sądem Apelacyjnym trwała 17 miesięcy. 

Obie Klientki nie były w momencie zawierania umowy kredytowej pracownikami banku ani też nie posiadały wykształcenia czy doświadczenia ekonomicznego, które mogłoby wpływać na ich świadomość o konsekwencjach skomplikowanych zapisów umownych. Umowa nie była w żaden sposób związana z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Sąd Apelacyjny wskazał, że zarzuty postawione wyrokowi przez pozwany Bank są chybione, zarówno te dotyczące rzekomego naruszenia przepisów prawa materialnego, jak i procesowego. 

Sąd Apelacyjny potwierdził, że postanowienia umowy określające zarówno zasady przeliczenia kwoty udzielonego kredytu na złotówki przy wypłacie kredytu, jak i spłacanych rat na walutę obcą, pozwalające bankowi swobodnie kształtować kurs waluty obcej, mają charakter niedozwolonych postanowień umownych i przyjął za Sądem Okręgowym, że na skutek ich eliminacji umowa kredytu jest nieważna ex lege i nie wiąże stron ze skutkiem ex tunc. 

Wniesione przez nas zażalenie na zasądzone na rzecz naszych Klientek wyrokiem I-instancji koszty postępowania okazało się skuteczne. Sąd Apelacyjny potwierdził nasze twierdzenia co do błędnego ich wyliczenia, które skutkowało ich zaniżeniem. 

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski oraz adw. Mateusz Jachimczyk – Kancelaria Adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

KRAKÓW prawomocne unieważnienie kredytu we frankach Santander Bank (umowa Kredyt Bank). Wygrywamy PRAWOMOCNIE w 28 MIESIĘCY.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *