Sąd Apelacyjny w Warszawie PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy kredytu Santander Bank (umowa Kredyt Bank EKSTRALOKUM) i 429.043,25 zł dla naszego Klienta. Wygrywamy w 31 MIESIĘCY.

Sąd Apelacyjny w Warszawie PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy kredytu Santander Bank (umowa Kredyt Bank EKSTRALOKUM) i 429.043,25 zł dla naszego Klienta. Wygrywamy w 31 MIESIĘCY.

Wyrokiem z dnia 29 sierpnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I ACa 480/23 oddalił apelację banku od Wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w którym