Pragniemy Państwa poinformować, iż dnia 14 kwietnia 2023 roku Sąd Apelacyjny w Białymstoku, I Wydział Cywilny, wyrokiem wydanym w sprawie o sygn. akt I ACa 323/22 oddalił apelację pozwanego Banku od wyroku Sądu Okręgowego w Suwałkach ustalającego, że umowa kredytu hipotecznego zawarta dnia 29 maja 2008 r. pomiędzy naszymi Klientami a pozwanym Bankiem jest nieważna oraz zasądzającego na rzecz naszych Klientów koszty procesu. Sąd Apelacyjny zasądził także zwrot kosztów postępowania apelacyjnego w wysokości 8.100 zł. 

  • Sąd Apelacyjny oddalił apelację Raiffeisen Bank International AG i zasądził na rzecz Klientów kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.
  • Sąd wskazał na prawidłowość orzeczenia co do tego, iż niedozwolony charakter części klauzuli indeksacyjnej był wystarczający do wyeliminowania z umowy całości mechanizmu indeksacji. 
  • Sprawa w II instancji trwała 16 miesięcy. 

W niniejszej sprawie wyrok Sądu I instancji został wydany w grudniu 2021 roku (pozew został złożony w lipcu 2020 roku), więc sprawa przed Sądem Apelacyjnym trwała jedynie 16 miesięcy. W I instancji odbyły się 3 rozprawy, natomiast Sąd Apelacyjny wydał wyrok po przeprowadzeniu jednej. Łącznie do uzyskania prawomocnego wyroku w sprawie upłynęło 33 miesiące 

Sprawa dotyczyła klientów, którzy nie posiadali wykształcenia/doświadczenia ekonomicznego bądź podobnego a kredyt zaciągnęli celem zakupu domu. 

Sąd Apelacyjny uznał, że ocena dowodów dokonana przez Sąd I instancji była prawidłowa. Poparł m.in. twierdzenie, że na podstawie umowy zawartej z powodami pozwany bank miał swobodę w ustalaniu kursu franka szwajcarskiego dla potrzeb przeliczenia kwoty kredytu udzielonego powodom na walutę CHF. Przy czym niedozwolony charakter tej części klauzuli indeksacyjnej był wystarczający do wyeliminowania z umowy całości mechanizmu indeksacji.

Tak jak wskazywaliśmy, także i Sąd nie miał wątpliwości w świetle aktualnego orzecznictwa, że nie można było w niniejszej sprawie zastąpić klauzul abuzywnych innymi postanowieniami i wobec jednoznacznego wniosku naszych klientów umowę prawidłowo unieważniono.  

Sprawę prowadzili adwokaci z Kancelaria Adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

 

Sąd Apelacyjny w Białymstoku PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu we frankach Raiffeisen Bank z 2008 r. Wygrywamy w 33 MIESIĄCE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *