Informujemy, iż dnia 25 stycznia 2023 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny, wyrokiem wydanym w sprawie o sygn. akt VI ACa 94/22 oddalił apelację pozwanego Banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt: XXVIII C 2311/21) stwierdzającego nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartej dnia 21 marca 2006 r. pomiędzy naszym Klientem a poprzednikiem prawnym pozwanego Banku – Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. Sąd zasądził nadto na rzecz naszego Klienta kwotę 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. 

  • Sąd Apelacyjny oddalił apelację Banku BNP Paribas i zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 4 050 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.
  • Sąd potwierdził prawidłowość stanowiska Sądu Okręgowego wskazujące, że zawarta umowa była nieważna, a nadto w umowie tej znalazły się także postanowienia niedozwolone w rozumieniu art. 3851 k.c.
  • Sprawa w II instancji trwała 19 miesięcy, rozpoznana została na jednej rozprawie. 

W niniejszej sprawie wyrok Sądu I instancji został wydany w czerwcu 2021 roku (pozew złożony został we wrześniu 2020 roku), więc sprawa przed Sądem Apelacyjnym trwała 19 miesięcy. Sąd wydał wyrok po przeprowadzeniu jednej rozprawy. 

Sprawa dotyczyła klienta, który w momencie zawierania umowy nie był pracownikiem banku, nie posiadał wykształcenia / doświadczenia zawodowego ekonomicznego a nabywany lokal przeznaczony był na cele mieszkaniowe. 

Sąd Apelacyjny nie uwzględnił zarzutów dotyczących prawa procesowego i materialnego wystosowanych przez Bank. 

Sąd wskazał, że materiał dowodowy został w całości prawidłowo oceniony przez Sąd Okręgowy. Potwierdził, iż usunięcie z przedmiotowej umowy kredytu kwestionowanych w pozwie klauzul umownych jako abuzywnych prowadzi do nieważności umowy, bowiem możliwość jej wykonywania w kształcie pozbawionym tych klauzul nie jest możliwa. 

 

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski oraz adw. Mateusz Jachimczyk – Kancelaria Adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu we frankach Banku BNP Paribas ( umowa Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z 2006 r.). Wygrywamy w Warszawie prawomocnie w 34 MIESIĄCE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *