Wyrokiem z dnia 13 września 2022 r., w sprawie o sygn. akt XXVIII C 4625/21, Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, ustalił, że umowa kredytu zawarta przez naszych Klientów z pozwanym, Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, jest nieważna, oraz zgodnie z tzw. teorią dwóch kondykcji, zasądził od banku na rzecz Klientów:

a) łącznie na rzecz Klientów (z uwagi na uiszczanie kredytu w trakcie trwania wspólności majątkowej)- 76.336,34 zł  oraz 31.669,61 CHF  

b) na rzecz Klienta dodatkowo kwotę 6.066,67 zł (z uwagi na uiszczanie kredytu z majątku nie objętego wspólnością ustawową) 

c) na rzecz Klientki kwotę 6.066,67 zł (z uwagi na uiszczanie kredytu z majątku nie objętego wspólnością ustawową)

Pozew wpłynął do Sądu w dniu 30 kwietnia 2021 r.

W trakcie trwania procesu z przyczyn organizacyjnych, niezależnych od którejkolwiek ze stron, został zmieniony wydział sądu rozpoznającego sprawę.

 Strony wymieniły po trzy pisma w sprawie. Jednym z tych pism, była złożona w toku sprawy aktualizacja żądania – z uwagi na upływ czasu od złożenia pozwu.

Pełnomocnik banku zaproponował ugodę – nieatrakcyjną z punktu widzenia klientów.

Odbyły się trzy zdalne termin rozprawy:

– 18 maja 2022 r., kiedy to Sąd wydał postanowienia dowodowe

– 01 lipca 2022 r. kiedy to sąd przesłuchał Powodów

– 07 września 2022 r., który został wyznaczony wyłącznie celem umożliwienia złożenia w międzyczasie pisma procesowego, oraz zajęcia ostatecznych stanowisk

Sąd odroczył publikację wyroku na dzień 13 września 2022 r. – wtedy to zapadł korzystny dla Klientów wyrok.

Sąd w ustnych motywach (nie zostało jeszcze sporządzone pisemne uzasadnienie wyroku) stwierdził, że umowa zawiera postanowienia o charakterze niedozwolonym. Sąd uznał za takowe wszystkie postanowienia odnoszące się do indeksacji do waluty obcej. Sąd zwrócił uwagę, iż nie został wypełniony przez bank obowiązek informacyjny względem konsumentów, w szczególności co do skali i rodzaju ryzyka.

Zapadły wyrok jest nieprawomocny, jednak mając na uwadze kierunek linii orzeczniczej, można być dobrej myśli co do ostatecznego ewentualnego rozstrzygnięcia przed Sądem Apelacyjnym.

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski i adw. Kamil Kozak – Kancelaria Adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Unieważnienie kredytu Bank Millennium i 76.336,34 zł oraz 31.669,61 CHF dla naszego Klienta. Bank chciał ugodę. Wygrywamy w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *