Wyrokiem wydanym w dniu 20 lipca 2021 r., w sprawie o sygn. akt XV C 951/19, Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny, ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego indeksowanego kursem CHF zawartej z d. GE Money Bank S.A naszych Klientów. Sąd, który orzekał w osobie sędziego Mariana Glembina, obciążył ponadto bank całością kosztów procesu, ich szczegółowe wyliczenia pozostawiając referendarzowi sądowemu. 

W ustnych motywach wyroku sędzia podał, że podzielił wszystkie zarzuty naszej Kancelarii wymierzone w umowę zawartą z bankiem. Wskazał, że umowa zawarta przez Powodów zawierała klauzule niedozwolone. Do przekonania sędziego o nieważności umowy doprowadził także ustalony w trakcie postępowania dowodowego fakt, że kredytobiorcy nie zostali nienależycie poinformowani o treści i ryzykach związanych z zawieraną umową.

W ocenie sędziego nie przedstawiano w sposób rzetelny klientom banku ryzyk związanych z umową . Sędzia ocenił, że postanowienia dotyczące kursów (marża liczona w oparciu o średnią z kursów 5 banków) były niejasne dla przeciętnego konsumenta, ale też dawały bankowi dowolność w zakresie ich ustalania. Wobec tego sąd uznał zarzut nieważności umowy za zasadny. Sędzia stwierdził także, że aktualnie można powiedzieć, że dominującą linię orzeczniczą w zakresie tzw. spraw frankowych są orzeczenia unieważniające te umowy i zgadza się z tą linią.

Sprawa została zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Gdańsku we wrześniu 2019 r. Na czas rozpoznania sprawy złożyła się zmiana składu sądu w toku postępowania oraz decyzja o przesłuchaniu wszystkich świadków zgłoszonych przez bank, w tym części w drodze pomocy sądowej.

W sprawie w zasadzie przez cały rok 2020 Sąd Okręgowy bezskutecznie próbował uzyskać transkrypcję zawierającą przebieg przesłuchania świadków od sądu rejonowego, przed którym byli przesłuchiwani. Odejmując od czasu trwania sprawy tę zwłokę, wynikającą z nieprawidłowości w działaniach innego sądu, należy ocenić, że postępowanie było prowadzone przez sąd w sposób sprawny.

Sytuacja z prawie rocznym oczekiwaniem na transkrypcję zeznań świadków stanowi jedynie kolejny przykład, jaki jest rzeczywisty cel powoływania wielu świadków przez bank. Ich zeznania nie wnoszą w zasadzie nic do sprawy, a świadkowie nie pamiętają żadnych indywidualnych okoliczności sprawy. Jednak bankowi udało się w ten sposób przedłużyć postępowanie o rok, stracony z powodów proceduralnych.

Warto na pewno odnotować fakt, że korzystny wyrok dotyczył wzorca umownego d. GE Money Banku i został wydany przez Sąd Okręgowy w Gdańsku – właściwy dla siedziby d. GE Money i obecnego BPH, a zatem sąd, który nadal uznawany jest za miejsce, gdzie trudniej jest wygrać z tym bankiem.

Wyrok również potwierdza słuszność interpretacji wyroku z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie C-19/20, wysuwanej przez stronę konsumencką. Sędzia nie dał się przekonać argumentom strony bankowej, zgłaszanym w formie załącznika do protokołu jeszcze po zamknięciu ostatniej rozprawy tuż przed wydaniem wyroku. Bank argumentował, że z ww. wyroku TSUE wynika konieczność utrzymania umów d. GE Money Banku w mocy. Sąd potwierdził, że jest wręcz przeciwnie – nie da się usunąć z umowy części nieuczciwego warunku tj. marży banku i zostawić w umowie kurs średni NBP i potwierdził tym samym, że argumentacja strony bankowej nie jest trafna.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Dawid Woźniak i adw. Jacek Sosnowski.

Unieważnienie kredytu GE Money Bank S.A. Wygrywamy tym razem w SO w Gdańsku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *