Miło nam poinformować, że wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2022 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt:  XXVIII C 147/21 Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca Sędzia Iwona Lizakowska-Bytof:

  1. ustalił nieważność umowy kredytu WŁASNY KĄT HIPOTECZNY zawartej przez Klientów Kancelarii w 2007 r. z PKO Bankiem Polskim Spółką Akcyjną,
  2. zasądził zwrot całości kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Postępowanie zainicjowane zostało w marcu 2021 r., a w toku przewodu sądowego odbyła się 1 rozprawa zdalna, podczas której doszło do przesłuchania Powodów (naszych Klientów). Wyrok zapadł więc po nieco ponad roku.

Przedmiotem sporu pozostawała standardowa umowa kredytu WŁASNY KĄT HIPOTECZNY zawierana przez PKO BP S.A. w 2007 r. W tym przypadku był to kredyt denominowany do franka szwajcarskiego (kwota kredytu opiewała na nieco ponad 67 tys. franków szwajcarskich). Środki pochodzące z kredytu były przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu lokalu mieszkalnego.

W pozwie Kancelaria zgłosiła żądanie ustalenia nieważności / unieważnienia ww. umowy kredytu oraz ewentualnie roszczenie o tzw. „odfrankowienie”. Argumentacja sprowadzała się zasadniczo do sprzeczności umowy kredytu z zasadami prawa powszechnie obowiązującego – tj. przepisami Prawa Bankowego oraz Kodeksu Cywilnego. Kancelaria przytoczyła także postanowienia umowy, które naszym zdaniem winny zostać zakwalifikowane przez Sąd jako tzw. postanowienia abuzywne.

Pełnomocnik pozwanego Banku PKO BP S.A. w Warszawie domagał się oddalenia powództwa. W odpowiedzi na pozew akcentowano, że sporna umowa została zawarta zgodnie z przepisami prawa, a kredytobiorcy zostali pouczeni o ryzykach związanych z kredytem denominowanym do waluty obcej. Zdaniem Banku nie sposób kwalifikować także jakichkolwiek postanowień jako klauzule abuzywne.

Sąd uwzględnił żądanie główne, podzielając argumentację zawartą w pozwie, odnoszącą się do nieważności umowy. 

Umowa została uznana za sprzeczną z art. 3531 Kodeksu cywilnego, a więc naruszająca tzw. zasadę swobody umów. Wada to doprowadziła w ocenie Sądu do nieważności bezwzględnej kwestionowanego stosunku prawnego po myśli art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego jako sprzecznej z ustawą.

Co więcej, Sąd przyznał rację Kancelarii, że zawarte w § 5 ust. 3 i 4, § 10 ust. 1 oraz w § 13 ust. 7 postanowienia spornej umowy dotyczące sposobu przeliczania kwot kredytu – przy uruchomieniu oraz poszczególnych spłat, zawierały niedopuszczalne odesłanie do tabel kursowych Banku. Jako postanowienia (klauzule) abuzywne uznać je trzeba za nieistniejące w całości.

W konsekwencji, biorąc pod uwagę wzmiankowane wadliwości umowy, Sąd uznał, że w takim kształcie nie może ona nadal obowiązywać. Zasądził także zwrot kosztów procesu w całości.

W chwili obecnej wyrok jest nieprawomocny, a Bank zapowiedział apelację. W przypadku uprawomocnienia orzeczenia, szacunkowa korzyść Klientów Kancelarii wyniesie ok. 200 tys. złotych.

Sprawę prowadzą adwokat Jacek Sosnowski oraz adwokat Bartłomiej Górczyński – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Unieważnienie kredytu we frankach denominowanego PKO BP WŁASNY KĄT HIPOTECZNY na zakup mieszkania. Ekspresowo wygrywamy w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *