Początek Nowego Roku okazał się bardzo korzystny dla dwójki naszych Klientów, którzy po przeszło 6 miesiącach od dnia złożenia wniosku otrzymali zawiadomienie o wykreśleniu, z księgi wieczystej hipoteki umownej na kwotę 1.158.320,00 zł, kończąc tym samym trwający ponad czternaście lat rozdział życia związany z zaciągniętym kredytem indeksowanym.  Wykreślenie zostało dokonane przez Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 10 stycznia 2022 roku. 


Podstawę wykreślenia hipoteki stanowił prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 21 grudnia 2020 roku, wydany w sprawie o sygn. akt XXV C 1287/17 ustalający nieważność umowy kredytowej zawartej przez naszych Klientów z Kredyt Bankiem S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.). Bank nie zdecydował się bowiem na złożenie apelacji. W konsekwencji powyższego po uprawomocnieniu się wyroku przystąpiliśmy do działań zmierzających do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej. 

Opis sprawy w 1 instancji znajduje się tutaj: BANK PODDAJE SIĘ PO I INSTANCJI! – WYGRYWAMY PRAWOMOCNIE Z Santander Bank Polska S.A

W tym miejscu wskazać należy, że wniosek o wykreślenie hipoteki złożony został do Sądu dopiero po siedmiu miesiącach od uprawomocnienia się wyroku (tj. w lipcu 2021 roku) bowiem w międzyczasie w imieniu naszych Klientów toczyliśmy batalię z Bankiem o unieważnienie wpisu dokonanego na jego wniosek w Zbiorze Biura Informacji Kredytowej o rzekomo istniejącym po stronie naszych Klientów względem Banku zadłużeniu w wysokości ok. 4 000 zł.

Tymczasem w rzeczywistości w dniu  uprawomocnienia się wyroku nasi Klienci posiadali nadpłatę ponad wypłacony kapitał w wysokości ok. 12.000 zł. Pomimo to Bank odmawiał zamknięcia rachunku i wydania listu mazalnego, jednocześnie, z naruszeniem regulacji prawa bankowego dotyczących przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy, skierował do BIK wniosek o dokonanie wpisu.

Podkreślenia wymaga, iż dopiero na skutek wystosowanego przez naszą Kancelarię wezwania Bank uznał reklamację i zamknął rachunek, po czym skierowaliśmy wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. 

Sprawę prowadziła adw. Jacek Sosnowski. i adw. Katarzyna Wójcik – Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Poniżej także film gdzie omawiamy jak wyglądała sprawa

Uzyskujemy Wykreślenie HIPOTEKI po naszej WYGRANEJ z Santander Bank (bank NIE zdecydował się na złożenie APELACJI)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *