Z uwagi na duże zainteresowanie Klientów posiadających kredyt frankowy w mBank możliwością „sądowego wstrzymania spłaty kredytu” – poniżej zamieszczamy informacje odnośnie możliwości podjęcia takich działań w tym banku. W celu zobrazowania sprawy przedstawiamy nasze ostatnie zabezpieczenie roszczenia

Opis sprawy:

Sąd działał ekspresowo. Nasza kancelaria w imieniu Powodów 25 maja br. złożyla pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko mBank SA o ustalenie nieważności całej umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF i o zapłatę.

W pozwie podniesione zostało m.in., że umowa jest nieważna jako sprzeczna z prawem i zasadami współżycia społecznego, co w konsekwencji uzasadnia zwrot tego, co świadczyli na rzecz banku.

Pozew wpłynął do sądu 27 maja.

3 czerwca Sąd wydał postanowienie o wyłączeniu SSO Rafała Wagnera od orzekania w sprawie i od razu wyznaczył nowego referenta w osobie SSR del. Ewy Wiśniewskiej-Wiechy.

W dniu 8 czerwca sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia o ustalenie nieważności umowy poprzez unormowanie praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania przez Powodów spłat rat kredytu na czas trwania postępowania tj. do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego sprawę oraz poprzez zakazanie Pozwanemu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy do dnia uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie.

Sąd tego samego dnia wydał również zarządzenie o doręczeniu pozwanemu odpis pozwu i zobowiązał go do złożenia odpowiedzi na pozew w terminie 30 dni.

Klienci nie maja jeszcze spłaconego kapitału.

Szersze omówienie tematu zabezpieczenia roszczenia:

Wstrzymanie płatności rat BPH ( GE Money Bank ) – tym razem zabezpieczenie roszczenia dla naszych Klientów w Gliwicach

PRZEŁOMOWE! Zabezpieczenie roszczenia naszej Klientki i wstrzymanie konieczności spłaty rat w banku PKO BP

Kolejne zabezpieczenie roszczenia nasz Klient nie musi płacić rat po pozwaniu banku

 

MATERIAŁ VIDEO – CO TO JEST ZABEZPIECZENIE ROSZCZENIA W SPRAWACH FRANKOWYCH

 

Zabezpieczenie roszczenia naszego Klienta (wstrzymanie spłaty kredytu) mBank – bez spłaty kapitału!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *